Отговорен служител пчеларство за ТП "ДГС Бяла"

05 Jul
2019
Отговорен служител в ТП "Държавно горско стопанство Бяла" за комуникация с пчеларски организации и пчелари е Росен Асенов Кънчев.
Телефон за връзка: 081772780
КОНТАКТИ

ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе
тел. 0817 72780
факс:
e-mail: bqla@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч