Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг.pdf
ДГС Бяла 21.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г. ДГС Бяла - обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г..PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2022 г. на територията на ТП ДГС Бяла Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2022 г..PDF
ДГС Бяла 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Бяла Справка пчелини ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла 22.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина Ценоразпис за продажба на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2021 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2021 г. мониторинг.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Декларация Декларация.PDF
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 мониторинг.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Списък ползване на дървесина 2021.PDF otdeli za polzvane 2021.PDF
ДГС Бяла 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис ДГС Бяла Ценоразпис ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък за ползване на дървесина през 2020година Списък ползване на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла.PDF
ДГС Бяла 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Бяла.doc
ДГС Бяла 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразписи Ценоразписи ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за Гори с висока консервационна стойност на ТП "ДГС Бяла" Доклад ГВКС ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Бяла“ Доклад ГВКС ДГС Бяла+заплахи+ГФС.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика на ТП "ДГС Бяла" срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС Бяла срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставени от ДГС Бяла списък екосистемни услуги ДГС Бяла.pdf