Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Борислав Димов Bqla@scdp.bg
Зам.- директор инж. Славка Йорданова Колева 0889316678 slavka.koleva.bqla@scdp.bg
Зам.- директор инж. Галин Божинов Ганчев 0888705486
Ръководител СО Зарко Тодоров Неделчев 0887505025 zarko.nedelchev.bqla@scdp.bg
Ръководител ГСУ инж. Десислава Димитрова Цвяткова 0887411222
Ръководител ГСУ Милен Митков Игнатов 0885825083
Лесничей Пламен Йорданов Йорданов 0885825081
Счетоводител Росица Станчева Христова 0888705356
Специалист лесовъдство Садък Салимов Садъков 0885825085
Касиер-домакин Венета Миткова Тодорова
Служител чов. Ресурси Диляна Георгиева Драгнева 0888705395
Горски стражар Илия Петров Тодоров 0889230905
Горски стражар Ивайло Христов Славов 0887000368
Горски стражар Ивайло Антонов Томов 0885825075
Горски стражар Ваньо Георгиев Ангелов 0885825077
Горски стражар Ниази Мехмедов Рамаданов 0885825080
Горски стражар Адем Мейминов Исуфов 0885825070
Горски стражар Ефраим Исметов Махмудов 0889230911
Горски стражар Айдън Неджми Адем 0889230910
Горски стражар Иван Кръстев Иванов 0889230896
КОНТАКТИ

ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе
тел. 0817 72780
факс:
e-mail: bqla@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч