"Горещ" телефонен номер ТП "ДГС Бяла"

25 Jul
2019
Във връзка със Заповед №РД48-49 от 22.07.2019г. на МЗХГ и Указания на „СЦДП” ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, уведомяваме Ви, че ТП „ДГС Бяла” разкри „Горещ” телефонен номер 0877936443.
КОНТАКТИ

ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе
тел. 0817 72780
факс:
e-mail: bqla@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч