Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставени от ДГС Бяла списък екосистемни услуги ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018г. на територията на ТП ДГС Бяла анализ външни ефекти дгс Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък планирано ползване 2018г. Списък планирано ползване 2018.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на ГСП РЕЗЮМЕ НА ГСП1.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализа на мониторинга Р Е З Ю М Е.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП "ДГС Бяла" Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила на ТП "ДГС Бяла" за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове ДГС Бяла Вътрешни правила за разрешаване на спорове вТП ДГС Бяла.pdf