Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Бяла

14741
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 07.03.2017
Втора дата 07.03.2017
Обект/и № 1706,1707,1708,1709
Данни за дървесината срлп,чб,гбр,пкл,мжд,лдб,здб,см,ак,кгбр,пяс,мх
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 149,032.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14742
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 07.03.2017
Втора дата 07.03.2017
Обект/и № 1706, 1707, 1708, 1709
Данни за дървесината срлп,чб,гбр,пкл,мжд,лдб,здб,см,кгбр,ак,мх,пяс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 154,386.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14612
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 14.12.2016
Втора дата 20.12.2016
Обект/и № 1701, 1702, 1703, 1704, 1705
Данни за дървесината ак, тп, бл, цр, кгбр,кдб, мжд,гбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 443,002.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14534
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 13.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 50,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14523
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 09.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14582
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 09.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14520
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 11.11.2016
Втора дата 16.11.2016
Обект/и № 166
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,886.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14511
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 28.10.2016
Втора дата 03.11.2016
Обект/и № 1623
Данни за дървесината тп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,823.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14496
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 17.10.2016
Втора дата
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14497
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 17.10.2016
Втора дата
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14469
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 27.09.2016
Втора дата 03.10.2016
Обект/и № 165
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 14,630.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14470
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 27.09.2016
Втора дата 03.10.2016
Обект/и № 1621, 1622
Данни за дървесината цр , мжд , ак , кгбр , бл , гбр , кл , глд , пбрс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 107,935.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14471
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 27.09.2016
Втора дата 03.10.2016
Обект/и № 1620
Данни за дървесината срлп , мжд , гбр , цр , пкл , лдб,кгбр,кдб, здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 68,933.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14453
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 01.09.2016
Втора дата 07.09.2016
Обект/и № 164
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 10,080.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14440
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.08.2016
Втора дата 01.09.2016
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 6,664.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14400
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 22.07.2016
Втора дата 27.07.2016
Обект/и № 1616, 1617, 1618
Данни за дървесината цр, бл, кгбр,срлп, здб, лдб, кдб,мжд, пкл, дж, ак, айл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 64,131.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14322
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 17.06.2016
Втора дата 22.06.2016
Обект/и № 1615, 1616, 1617, 1618, 1619
Данни за дървесината цр,тп, бл, кгбр,срлп, здб, лдб, кдб,мжд, пкл, дж, ак, айл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 101,216.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14326
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 17.06.2016
Втора дата 21.06.2016
Обект/и № 162
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 28,754.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14323
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 14.06.2016
Втора дата 17.06.2016
Обект/и № 1616, 1617,1618,1619
Данни за дървесината цр,тп,бл,кгбр,срлп,здб,мжд,пкл,кдб,ак,айл,мк,лс
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 348,307.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14261
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 21.04.2016
Втора дата 28.04.2016
Обект/и № 1611 , 1612 , 1613 , 1614
Данни за дървесината срлп ,чб, тп, мжд , гбр , цр , пкл , пбрс , яв , бб , лдб,ак, здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 342,279.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация