Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15058 ДГС Бяла 23.10.2017 23.10.2017 1730,1731 срлп,чб,мжд,здб,кгбр,ак Добив на дървесина 73,806.20 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15059 ДГС Бяла 23.10.2017 23.10.2017 1732 тп Продажба на стояща дървесина корен 119,333.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14986 ДГС Бяла 22.08.2017 22.08.2017 1723 ак, мжд, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 72,257.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на добива на дървесина Виж пълна информация
14987 ДГС Бяла 22.08.2017 22.08.2017 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 ак, мжд, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 225,938.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14983 ДГС Бяла 10.08.2017 10.08.2017 1717,1718,1719 срлп,чб,мжд,здб,кгбр,ак Добив на дървесина 105,544.40 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
14963 ДГС Бяла 31.07.2017 Лесокултурни мероприятия 23,811.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
14923 ДГС Бяла 10.07.2017 10.07.2017 1717,1718,1719 срлп,чб,мжд,здб,ак,кгбр,мх Продажба на дървесина 90,253.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14924 ДГС Бяла 10.07.2017 10.07.2017 1717,1718,1719 срлп,чб,мжд,здб,кгбр,ак Добив на дървесина 105,544.40 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
14925 ДГС Бяла 10.07.2017 10.07.2017 1720, 1721, 1722 тп,чдб, яв, ак, пяс, шс, цр, бл, кгбр, мжд, пкл, гбр, срлп, здб Продажба на стояща дървесина корен 215,475.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14903 ДГС Бяла 27.06.2017 172 0 Лесокултурни мероприятия 38,528.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване - механизирана Виж пълна информация
14917 ДГС Бяла 26.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на междуредията на орехови култури от издънки, храсти и тревна растителност с мулчер”, Виж пълна информация
14904 ДГС Бяла 21.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер и софтуер за нуждите на ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
14807 ДГС Бяла 27.04.2017 Лесокултурни мероприятия 31,442.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури -дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
14794 ДГС Бяла 24.04.2017 24.04.2017 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716 ак, тп, бл, цр, кгбр, кдб, мжд, гбр, здб, чдб, срлп, пкл, пяс, пбрс, яв, шс, лдб Продажба на стояща дървесина корен 516,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14791 ДГС Бяла 13.04.2017 13.04.2017 1706, 1707, 1708, 1709 срлп,чб,гбр,пкл,мжд,лдб,здб,см,кгбр,ак,мх,пяс Добив на дървесина 169,241.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
14785 ДГС Бяла 05.04.2017 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДЛС Бяла” при ДП „ СЦДП” гр. Габрово Виж пълна информация
14740 ДГС Бяла 03.04.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо– профилактика , ремонт (Основен и текущ), осигуряване резервни части на 17 (седемнадесет) броя Моторни Превозни Средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП–гр.Габрово, стопанисвани от ТП„ДГС Бяла”–гр. Бяла за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца Виж пълна информация
Процедура № 14740 на ДГС Бяла от 03.04.2017 е прекратена!
14741 ДГС Бяла 07.03.2017 07.03.2017 1706,1707,1708,1709 срлп,чб,гбр,пкл,мжд,лдб,здб,см,ак,кгбр,пяс,мх Продажба на дървесина 149,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14742 ДГС Бяла 07.03.2017 07.03.2017 1706, 1707, 1708, 1709 срлп,чб,гбр,пкл,мжд,лдб,здб,см,кгбр,ак,мх,пяс Добив на дървесина 154,386.30 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
14612 ДГС Бяла 14.12.2016 20.12.2016 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 ак, тп, бл, цр, кгбр,кдб, мжд,гбр Продажба на стояща дървесина корен 443,002.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен МФ Виж пълна информация