Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Бяла

15720
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 03.04.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 61,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15714
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 43,361.55 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15651
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 06.03.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15670
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 15.02.2019
Втора дата 22.02.2019
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15624
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 30.01.2019
Втора дата 30.01.2019
Обект/и № 1905МТ
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 27,871.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15625
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 30.01.2019
Втора дата 30.01.2019
Обект/и № 1906 МТ, 1907МТ
Данни за дървесината ссрлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 68,437.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15620
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 23.01.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15616
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 15.01.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15561
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 19.12.2018
Втора дата 19.12.2018
Обект/и № 1901 МТ, 1902МТ, 1903МТ, 1904МТ, 1905МТ
Данни за дървесината ак,айл, пкл, срлп,мжд,цр,глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 127,105.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15562
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 19.12.2018
Втора дата 19.12.2018
Обект/и № 1906 МТ, 1907МТ
Данни за дървесината срлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 67,582.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15504
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 02.11.2018
Втора дата
Обект/и № 183
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 11,690.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15442
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 15.08.2018
Втора дата
Обект/и № 1818
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 87,137.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15376
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 22.06.2018
Втора дата 22.06.2018
Обект/и № 1813
Данни за дървесината тп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 140,067.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15336
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.05.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 920.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15314
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 11.05.2018
Втора дата
Обект/и № 1810,1811,1812
Данни за дървесината цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 84,842.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15262
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 30.03.2018
Втора дата
Обект/и № 182
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 28,540.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15257
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Обект/и № 181
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 73,952.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15202
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 16,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15215
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.02.2018
Втора дата 20.02.2018
Обект/и № 1807, 1808, 1809
Данни за дървесината срлп,чб,гбр,мжд,лдб,цр,здб,кгбр,ак,мх
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 172,004.70 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15221
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.02.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация