Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3047 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на дървесина 215,677.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3053 ДГС Бяла 13.02.2012 Продажба на дървесина 17,418.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на добита и налична на склад дървесина Виж пълна информация
3055 ДГС Бяла 13.02.2012 Продажба на дървесина 60,715.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
11585 ДГС Бяла 01.01.1970 1433 срлп , здб , гбр , кл , мжд , см , чб Добив на дървесина 52,026.33 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
11591 ДГС Бяла 01.01.1970 14351 срлп , здб , мжд , брс , чб Продажба на дървесина 16,140.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
11597 ДГС Бяла 01.01.1970 14371 срлп , цр , ак , яв , шст , чдб , пяс Продажба на дървесина 13,249.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация