Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4739 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 79,388.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4742 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 58,442.63 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4745 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 19,760.66 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4748 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 33,737.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4274 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 72,319.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4277 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 28,627.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4280 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 27,996.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4283 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 21,461.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3814 ДГС Бяла 06.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3957 ДГС Бяла 11.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3036 ДГС Бяла 12.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3521 ДГС Бяла 12.04.2012 Продажба на дървесина 209,654.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3633 ДГС Бяла 12.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3049 ДГС Бяла 11.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3051 ДГС Бяла 11.04.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3043 ДГС Бяла 03.04.2012 Добив на дървесина 125,827.66 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3039 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на дървесина 1,798.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3041 ДГС Бяла 30.03.2012 Добив на дървесина 10,059.55 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3045 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 14,934.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3047 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на дървесина 215,677.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация