Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5254 ДГС Бяла 17.09.2012 Продажба на дървесина 34,804.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5257 ДГС Бяла 17.09.2012 Продажба на дървесина 49,087.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5260 ДГС Бяла 17.09.2012 Продажба на дървесина 107,503.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5263 ДГС Бяла 17.09.2012 Добив на дървесина 11,048.08 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз до времен склад, товарене подвоз и разтоварване на ТИР на дървесина Виж пълна информация
5266 ДГС Бяла 17.09.2012 Добив на дървесина 20,504.34 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз до времен склад, товарене подвоз и разтоварване на ТИР на дървесина Виж пълна информация
5269 ДГС Бяла 17.09.2012 Добив на дървесина 30,994.32 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз до времен склад, товарене подвоз и разтоварване на ТИР на дървесина Виж пълна информация
4537 ДГС Бяла 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
5067 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 23,625.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5070 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 8,269.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5073 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 21,884.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5076 ДГС Бяла 29.08.2012 Добив на дървесина 34,443.83 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз до временен склад, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР Виж пълна информация
5079 ДГС Бяла 29.08.2012 Добив на дървесина 18,302.24 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз до временен склад, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР Виж пълна информация
5082 ДГС Бяла 29.08.2012 Добив на дървесина 18,361.92 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз до временен склад, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР Виж пълна информация
5087 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 9,070.11 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4720 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 86,641.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4723 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 45,483.41 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4726 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 66,020.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4729 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 11,328.18 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4732 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 18,711.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4736 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 74,204.23 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация