Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Бяла

16753
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 02.06.2021
Втора дата 02.06.2021
Обект/и № 213
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 52,820.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16723
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 23.04.2021
Втора дата 23.04.2021
Обект/и № 211
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 26,670.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16618
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 18.12.2020
Втора дата 18.12.2020
Обект/и № 2101, 2102
Данни за дървесината срлп, мжд,гбр,цр,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 106,196.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16582
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.10.2020
Втора дата 29.10.2020
Обект/и № 203
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 12,520.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16470
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 26.08.2020
Втора дата 26.08.2020
Обект/и № 202
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 109,790.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16265
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 27.04.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 32,035.95 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16104
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16126
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16102
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16103
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16033
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.12.2019
Втора дата 20.12.2019
Обект/и № 2001 МТ
Данни за дървесината ак,гбр,пкл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 74,219.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16034
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.12.2019
Втора дата 20.12.2019
Обект/и № 2002 МТ
Данни за дървесината ак,срлп,здб,яв,цр,пяс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 74,897.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16035
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.12.2019
Втора дата 20.12.2019
Обект/и № 2003МТ
Данни за дървесината ак,пбрс,пяс,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 54,767.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16036
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.12.2019
Втора дата 20.12.2019
Обект/и № 2004, 2005, 2006
Данни за дървесината срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 173,432.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16037
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 20.12.2019
Втора дата 20.12.2019
Обект/и № 2007
Данни за дървесината срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,594.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15991
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 22.11.2019
Втора дата
Обект/и № 193
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 12,768.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15874
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 14.08.2019
Втора дата 14.08.2019
Обект/и № 1912, 1913
Данни за дървесината ак,айл, тп, мжд,чор, брс,глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 49,886.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15875
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 14.08.2019
Втора дата 14.08.2019
Обект/и № 1914
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 107,364.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15850
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 10.07.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 66,985.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15724
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 12.04.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 61,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация