Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Сашко Великов Симеонов 0888705329
Горски стражар Борислав Иванов Тодоров 0887003781
Горски стражар Георги Димитров Кръстев 0889230902
Техник горско стопанство Трайчо Костадинов Кулев 0889230901
Горски стражар Иво Симеонов Колев 0878458428
Горски стражар Ибрахим Мюймюнов Еминов 0885056209
Шофьор-механик Ганчо Николаев Ненов 0888704763
Чистач-куриер Вaлентина Димитрова Костадинова 0879949879
Тракторист Иво Митев Иванов
КОНТАКТИ

ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе
тел. 0817 72780
факс:
e-mail: bqla@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч