Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4449/00102/24032023/183157 - C78539G
Дата/Час: 24.03.2023 18:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715057 / 2023-03-06 / 280 / т
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Александър Стамболийски № 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7812ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Кирил Станчев
Спедитор: Пламен Танковски (А9459)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³