Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4449/00101/24032023/182656 - FACNY2F
Дата/Час: 24.03.2023 18:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715057 / 2023-03-06 / 280 / т
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Жълтеш - с Жълтеш 68
Данни за ПС:
Номер на ПС: У488WНR
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Конов
Спедитор: Пламен Танковски (А9459)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³