Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00033/24032023/182150 - A1JA694
Дата/Час: 24.03.2023 18:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716935 / 2023-03-17 / 85 / о
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7571АТ
Номер на ремарке: Е5987ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Нивалин Петков
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 9.35 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 9.35 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 11.55 м³
Общо: 1 бр. / 21 пр.м³ / 11.55 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 4 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³