Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4449/00100/24032023/181024 - C3311I7
Дата/Час: 24.03.2023 18:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715057 / 2023-03-06 / 280 / т
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Дебел дял - с Д.Дял
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3024АН
Километри: 0
Превозва се от: Момчил Ангелов
Спедитор: Пламен Танковски (А9549)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³