Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00044/24032023/180848 - 7DDB76A
Дата/Час: 24.03.2023 18:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716233 / 2023-03-13 / 187 / ш
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Н.Петков" № 60, ЕИК: 107521829
Пътува до:
Получател: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Н.Петков" № 60, ЕИК: 107521829
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул.Н.Петков" № 60
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1668АР
Номер на ремарке: ЕВ1668АР
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Витанов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.12 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.12 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.08 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.08 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.2 м³