Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00065/24032023/175919 - 7EE5315
Дата/Час: 24.03.2023 18:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №707201 / 2023-01-17 / 89 / к
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Етър"№1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9403РВ
Номер на ремарке: Р2841ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Цветанов
Спедитор: Ниази Исмаилов (Б-3444)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 30.25 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³