Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00043/24032023/175732 - 5A5CA3B
Дата/Час: 24.03.2023 17:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716233 / 2023-03-13 / 187 / ш
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Н.Петков" № 60, ЕИК: 107521829
Пътува до:
Получател: Цветан Цонев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Сенник, адрес: Сенник
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Сенник - Сенник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6806ВН
Километри: 0
Превозва се от: Алпер Алиев
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.36 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³