Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00235/24032023/175007 - C55M63O
Дата/Час: 24.03.2023 17:50
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5176КХ
Номер на ремарке: ВТ3376ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Христов
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 62 пр.м³
Куб.м³ 33.48 м³
Общо: 2 бр. / 62 пр.м³ / 33.48 м³
Всичко: 3 бр. / 63 пр.м³ / 34.08 м³