Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4449/00099/24032023/171118 - 83F6D82
Дата/Час: 24.03.2023 17:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701476 / 2023-01-05 / 238 / ж
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: ПК.ПРОГРЕС, обл. Плевен, общ. Левски, с. Градище, адрес: ул Г.Хинчев 27, ЕИК: 114035927
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: с. Градище - ул Г.Хинчев 27
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7349ВН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петков
Спедитор: Пламен Танковски (А9459)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³