Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00234/24032023/173515 - 3A9618W
Дата/Час: 24.03.2023 17:35
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5895ВТ
Номер на ремарке: ВТ1382ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Александър Бъчваров
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 63 пр.м³
Куб.м³ 34.02 м³
Общо: 3 бр. / 63 пр.м³ / 34.02 м³
Всичко: 4 бр. / 64 пр.м³ / 34.62 м³