Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00228/24032023/173117 - U8EE75A
Дата/Час: 24.03.2023 17:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698987 / 2023-01-03 / 85 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Романов Лес, обл. Русе, общ. Русе, с. Червена вода, адрес: ул.Драган Цанков15, ЕИК: 204377221
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Червена вода - ул.Драган Цанков15
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2875КН
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Илиев
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 4.92 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 4.92 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 4.92 м³