Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00062/24032023/172332 - 0AOVDHD
Дата/Час: 24.03.2023 17:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715354 / 2023-03-07 / 164 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Петранка Кърчева, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Кръвеник, адрес: Кръвеник
Пътува до:
Получател: Петранка Кърчева, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Кръвеник, адрес: Кръвеник
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Кръвеник - Кръвеник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1589ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Тихо Рачев
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³