Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00484/24032023/172023 - 48D28DE
Дата/Час: 24.03.2023 17:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712401 / 2023-02-15 / 346 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Раздел - Драгоманци
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 22.68 м³
Общо: 1 бр. / 42 пр.м³ / 22.68 м³
Всичко: 2 бр. / 43 пр.м³ / 23.28 м³