Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00049/24032023/170835 - 2EK56CF
Дата/Час: 24.03.2023 17:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №710544 / 2023-01-31 / 255 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6425МА
Номер на ремарке: А9537ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Георгиев
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 17.1 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 17.1 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 2 бр. / 50 пр.м³ / 28.1 м³