Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00137/24032023/170817 - 559B3E7
Дата/Час: 24.03.2023 17:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701589 / 2023-01-05 / 345 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Манастирско - Кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СМ8319АТ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пенев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 5.88 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.88 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.88 м³