Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00261/24032023/165625 - E2269FD
Дата/Час: 24.03.2023 16:56
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Рахми Ахмед Халил, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Гео Милев 23
Пътува до:
Получател: Рахми Ахмед Халил, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богомилци, адрес: ул. Гео Милев 23
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Богомилци - ул. Гео Милев 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2758АР
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Фадлиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³