Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00483/24032023/165103 - 32299B1
Дата/Час: 24.03.2023 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712401 / 2023-02-15 / 346 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Раздел - драгоманци
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Деян Георгиев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10.8 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10.8 м³