Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00136/24032023/164901 - 82C6CC2
Дата/Час: 24.03.2023 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701589 / 2023-01-05 / 345 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Манастирско - Кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5182ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Дичев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 8.33 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 8.33 м³
Всичко: 1 бр. / 17 пр.м³ / 8.33 м³