Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00029/24032023/163938 - 4ADFEC9
Дата/Час: 24.03.2023 16:40
По превозни билети:
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9433ВН
Номер на ремарке: ВТ1650ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 15.6 м³
Общо: 4 бр. / 26 пр.м³ / 15.6 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 3 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Череша
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 10 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³