Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00026/24032023/132122 - 9Y09AVD
Дата/Час: 24.03.2023 13:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713858 / 2023-02-23 / 65 / а
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Вонеща вода - до отбивката на главен път
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2547ВН
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Христов
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Череша
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³