Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00002/24012021/132307 - GHUUT9R
Дата/Час: 24.01.2021 13:23
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: БАЛКАНЛЕС ЕООД, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адрес: Бул. Коматевско шосе 30, ЕИК: 201558095
Направление: Обл. Пловдив, Общ. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив - Бул. Коматевско шосе 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3613ТР
Номер на ремарке: СМ2929ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Танев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 5 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 5 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Всичко: 10 бр. / 46 пр.м³ / 25.3 м³