Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4559/00015/24012021/114800 - TPE62D0
Дата/Час: 24.01.2021 11:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588735 / 2021-01-04 / 262 / е3
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: , ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Сваленик - с Сваленик
Данни за ПС:
Номер на ПС: 00
Номер на ремарке: 00
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Георгиев
Спедитор: Юджел Селим (А9190)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.36 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.36 м³