Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 5695/00002/24012021/084411 - DV76IJ5
Дата/Час: 24.01.2021 08:44
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес:
Купувач: Еко клийн Енерджи ЕООД, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес:
Пътува до:
Получател: Горупсо Мадан АД, обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, адрес:
Направление: Обл. Смолян, Общ. Мадан
Адрес: гр. Мадан -
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6565АР
Номер на ремарке: РР3206ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Мартин Пенев (Б 2661)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³