Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00021/23012021/175139 - VQPER4H
Дата/Час: 23.01.2021 17:54
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул. Лудогорие 61
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9529АМ
Номер на ремарке: РР3944ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Мюмюн Мюмюн
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 12 м³
Всичко: 1 бр. / 12 м³