Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00005/23012021/172105 - LMZIFD8
Дата/Час: 23.01.2021 16:43
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: , ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: ЕКО ЛЕС 2005 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ЗОНА 8, ЕИК: о
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ЗОНА 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т9012ТН
Номер на ремарке: Т0615ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Рачо Костов
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Благун
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 10.58 м³
Общо: 2 бр. / 23 пр.м³ / 10.58 м³
Всичко: 4 бр. / 53 пр.м³ / 24.98 м³