Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00005/23012021/152442 - IWXC0Q7
Дата/Час: 23.01.2021 15:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587327 / 2020-12-29 / 181 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - склад
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6278ВР
Номер на ремарке: Р2027ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Бейхат Мехмедов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 16.4 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 16.4 м³
Всичко: 2 бр. / 44 пр.м³ / 18.32 м³