Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00034/23012021/145748 - 647BF40
Дата/Час: 23.01.2021 14:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591258 / 2021-01-06 / 1186 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Пътува до:
Получател: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - ул. Райна княгиня 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9612ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Колев
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³