Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00024/23012021/143420 - 9IV0Y3E
Дата/Час: 23.01.2021 14:34
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - УЛ. "първа 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3142АН
Номер на ремарке: СС5476ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: в,георгиев
Спедитор: Росен Шопов (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 421
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 421 бр. / 11.4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 308
Куб.м³ 14.34 м³
Общо: 308 бр. / 14.34 м³
Всичко: 729 бр. / 25.74 м³