Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00023/23012021/143001 - FXARPBL
Дата/Час: 23.01.2021 14:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - УЛ. "първа 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7409АТ
Номер на ремарке: СС5511ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: валентин кирчев
Спедитор: Росен Шопов (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 53 пр.м³
Куб.м³ 27.56 м³
Общо: 5 бр. / 53 пр.м³ / 27.56 м³
Всичко: 5 бр. / 53 пр.м³ / 27.56 м³