Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00022/23012021/141200 - XS6VUNM
Дата/Час: 23.01.2021 14:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588827 / 2021-01-04 / 98 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Старо село - стадион
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3404
Километри: 0
Превозва се от: пл,петов
Спедитор: Росен Шопов (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 220
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 220 бр. / 4.4 м³
Всичко: 220 бр. / 4.4 м³