Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00012/23012021/140701 - GYVFDML
Дата/Час: 23.01.2021 14:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587900 / 2020-12-31 / 71 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Русофили" №44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: Р5420ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петков
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 31
Куб.м³ 7.6 м³
Общо: 31 бр. / 7.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 79
Куб.м³ 19.69 м³
Общо: 79 бр. / 19.69 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 111 бр. / 13 пр.м³ / 33.79 м³