Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00043/23012021/143741 - N35MDEZ
Дата/Час: 23.01.2021 13:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №589861 / 2021-01-05 / 1138 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Лес Груп"ООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул."Княз Борис"67, ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: "Волкан - Транс" ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Ивайло 8, ЕИК: 205947215
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Стопански двор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т8252КТ
Номер на ремарке: РА0040ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 44 пр.м³
Куб.м³ 24.2 м³
Общо: 1 бр. / 44 пр.м³ / 24.2 м³
Всичко: 2 бр. / 48 пр.м³ / 26.12 м³