Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00909/22102020/141305 - SLBBKSC
Дата/Час: 22.10.2020 14:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №567064 / 2020-07-20 / 71 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: салим иса, обл. Разград, общ. Самуил, с. Здравец, адрес: ул г делчев 7
Пътува до:
Получател: салим иса, обл. Разград, общ. Самуил, с. Здравец, адрес: ул г делчев 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Здравец - ул г делчев 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: абдил абдил
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³