Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00616/22102020/141052 - RDUEQ4E
Дата/Час: 22.10.2020 14:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №557715 / 2020-05-21 / 44 / с
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Пътува до:
Получател: МЯСТО НА ПРЕТОВАРВАНЕ, адрес: , ЕИК: 0000000000
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Сърпово - 43°58'28"\27°0'32"
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3345СК
Километри: 0
Превозва се от: Али Бейрут
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.24 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.24 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.24 м³