Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00141/22102020/140607 - 6KGZBVS
Дата/Час: 22.10.2020 14:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577879 / 2020-09-16 / 325 / м
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Нено Ненов, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул Силистра 24
Пътува до:
Получател: Нено Ненов, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул Силистра 24
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - ул Силистра 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5261КК
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Иванов
Спедитор: Георги Кръстев (A-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³