Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4596/00004/22102020/135912 - E3N8ZPT
Дата/Час: 22.10.2020 13:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №576711 / 2020-09-09 / 256 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Пътува до:
Получател: Галин Иванов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Козяк, адрес: ул Седма 16
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Козяк - ул Седма 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0261МС
Километри: 0
Превозва се от: Халид Сали
Спедитор: Неджми Неджми (А 6383)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 4 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³