Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01302/22102020/135708 - IFZNK98
Дата/Час: 22.10.2020 13:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №576946 / 2020-09-10 / 263 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: А8497МР
Номер на ремарке: А0462ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Андрей Филипов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 81
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 81 бр. / 5.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 11.55 м³
Общо: 1 бр. / 21 пр.м³ / 11.55 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.25 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 13.25 м³
Всичко: 83 бр. / 46 пр.м³ / 30.3 м³